Lena Freitag

Lena Freitag

, Berlin, 2005, from the series Portrait